SAGA Museet på Hornbæk Havn – april 2021

SAGA Museet – Hornbæks lokale museum.

Byggetilladelsen til opførelsen af SAGA Museet på Hornbæk Havn er nu endelig på plads. Det har været en lang proces med flere bump på vejen, men med stor hjælp og velvilje fra Helsingør Kommune, Hornbæk Havn samt Hornbæks foreninger og erhvervsdrivende er vi nu kommet så langt, at alle tilladelser er på plads, og licitationsmateriale er udarbejdet og sendes nu ud til de entreprenører, der deltager i udbudsrunden.  Efterfølgende går arbejdet med fondsansøgninger i gang.

SAGA Museet skal formidle Hornbæk fiskerlejes historie til byens borgere, mange gæster og turister og – allervigtigst – til de mange børn og unge, der via deres skole eller daginstitution har deres gang på havnen, stranden eller strandlegepladsen.

I forhold til fonde og mulige tilskudsgivende myndigheder er det vigtigt at signalere en bred lokal opbakning til projektet, og i SAGAlaugets bestyrelse har vi også haft mange ideer til synliggørelse af museumsprojektet med håb om, at flere vil melde sig ind i SAGAlauget, men covid 19-restriktioner har også for os sat sine begrænsninger. Så derfor bringer vi denne henvendelse her i vores ”lokale” blad HIFFEN, med en opfordring til at blive medlem i SAGAlauget og dermed støtte opførelsen af SAGA Museet på Hornbæk Havn.

SAGAlauget blev stiftet i januar 2013. Det lykkedes at få den gamle sildebåd SAGA hjem til Hornbæk efter 84 år i fremmed havn. SAGA formodes bygget i 1884 på et lille bådeværft, som lå på Ndr. Strandvej i Hornbæk.

På den stiftende generalforsamling blev der indmeldt 70 medlemmer, som alle betalte et indskud på 500 kr. og derefter har betalt et årligt kontingent på 200 kr. Indskuddet var for at have kapital til at restaurere SAGA, som var meget medtaget efter at have ligget under presenning i 10 år på Sletten Havn. Udover vedligeholdelsen af SAGA har visionen været at bygge et museum på Hornbæk Havn, som både skal fungere som vinteropbevaring for SAGA og som museum, hvor Hornbæk Havns, fiskerlejets og fiskeriets historie fortælles via skiftende udstillinger og arrangementer – fortrinsvis om sommeren, hvor SAGA ligger i havnen.

Saga Sildens Dag Hornbæk Havn

 

Bliv medlem af SAGAlauget for kr. 200,- årligt og støt op omkring Museumsbåden SAGA og byens kommende lokale museum, SAGA Museet. Når covid 19-restriktionerne ophæves, vil der igen blive fællessejladser med SAGA og arrangementer til støtte for SAGA. Her vil der blive brug for medlemmer / støtter, som har lyst til at give en hånd med.

Gå til medlemskab her….

Følg byggeriet og se tegninger og beskrivelse her..


SAGA historien

Sildebåden SAGA formodes bygget i Hornbæk i 1884. Den er en ypperlig repræsentant for noget af det bedste der er skabt indenfor den store nordiske

Læs mere


SAGA-Museet

Her kan Du følge museets tilbliven i 2020, videre til byggeprojektet og den endelige indvielse forventet ultimo 2020 !

Læs mere


Nyheder (opdateret marts 2020)

Få de seneste nyheder om Hornbæks nye båd SAGA. Læs om alle events og kommende arrangementer. Bådelauget SAGA byder velkommen til at deltage aktivt

Læs mere


Medlemskab

Kunne du tænke dig at blive medlem af “Bådelauget Saga Hornbæk” Så har du nu muligheden for at deltage i vores mange arrangementer og events fremover.

Læs mere