Nyhedsbrev 1-2020

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer har her inden årsskiftet tilsendt Helsingør Kommune et byggeandragende som vi forventer at få tilbagemelding på her i starten af 2020.
Når byggetilladelsen foreligger kan vi i Sagalauget, ud fra de endelige tegninger, indhente tilbud på de enkelte entrepriser i byggeriet og derudfra få lavet et samlet budget til brug for fondsansøgninger.
De endelige tegninger som er sendt til Helsingør Kommune vedr. byggeandragende / tilladelse kan ses her på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber at mange medlemmer møder op på Laugsforsamlingen i Bådelauget SAGA den 21. januar kl. 19.00 i Hornbæk Havneforening både for at høre nærmere om SAGA Museet, men også for at inspirere og udveksle ideer til det kommende byggeri og museum.

I håb om at 2020 bliver året hvor, om ikke et nøglefærdigt museum, så et byggeri der er i fuld gang, ønsker SAGA laugets bestyrelse alle medlemmerne et godt nytår og på gensyn tirsdag den 21. januar kl. 19.00
Se tegninger og beskrivelse her..


SAGA historien

Sildebåden SAGA formodes bygget i Hornbæk i 1884. Den er en ypperlig repræsentant for noget af det bedste der er skabt indenfor den store nordiske

Læs mere


SAGA-Museet

Her kan Du følge museets tilbliven i 2020, videre til byggeprojektet og den endelige indvielse forventet ultimo 2020 !

Læs mere


Nyheder (opdateret januar 2020)

Få de seneste nyheder om Hornbæks nye båd SAGA. Læs om alle events og kommende arrangementer. Bådelauget SAGA byder velkommen til at deltage aktivt

Læs mere


Medlemskab

Kunne du tænke dig at blive medlem af “Bådelauget Saga Hornbæk” Så har du nu muligheden for at deltage i vores mange arrangementer og events fremover.

Læs mere