Endelig og ”Det er ganske vist” nyt-okt-20

Så kom der byggetilladelse til opførelsen af Saga Museet på Hornbæk Havn.

Efter den første principielle tilladelse fra Helsingør Kommune i maj 2015 modtog vi byggetilladelsen i sidste uge. Den lange vej frem til nu, skyldes hovedsageligt, at forudsætningen for byggesagsarbejdet var en dispensation for kystbeskyttelseslinjen som skulle indhentes i Naturstyrelsen. Umiddelbart efter vores ansøgning om dispensation, besluttede regeringen i 2015 at flytte den afdeling i Naturstyrelsen som tog sig af de danske kyster til Kystdirektoratet i Lemvig, vores ansøgning røg i en flyttekasse og først i februar 2017 modtog vi Kystdirektoratets dispensation om opførelse af museet indenfor kystbeskyttelseslinjen.

Vi har så efterfølgende haft en rigtig god dialog med Helsingør Kommune om museets udseende m.m. hvor medarbejderne fra Center for By, Land og Vand har været gode medspillere i projektet.

Nu foreligger så endnu en spændende etape, hvor det ikke mindst handler om få sendt projektet i licitation, få lagt et byggebudget samt få søgt efter økonomi i fonde til byggeriet.

Vi har i Sagalauget udadtil holdt lav profil indtil den endelig byggetilladelse forelå, men nu er det vigtigt af få synliggjort projektet ikke mindst overfor Hornbæks Borgere. Tidligere skulle man betale et indskud på kr. 500,- for medlemskab af Sagalauget, og herefter kr. 200,- årligt i kontingent. Indskuddet var primært for at have noget startkapital i lauget til brug for restaureringen af SAGA.

På laugs generalforsamlingen her i 2020 blev det besluttet at sløjfe indskuddet og nye medlemmer kunne nu optages til kr. 200,- årligt.

Overfor fonde m.fl. er det vigtigt at signalere at det er hele Hornbæks Museum og på den baggrund drøfter vi nu i bestyrelse nye tiltag som skal synliggøre projektet og dermed få flere nye laugsmedlemmer. Følg med i de kommende nyhedsbreve om kommende arrangementer.

 

Så kender du/I en eller flere som kunne være interesseret i medlemskab, så gå ind på www.sagalauget.dk og gå ind under medlemskab.

 

For de af laugsmedlemmerne som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen og derfor ikke set de seneste tegninger af museet, er de vedhæftet denne mail.

 

Ved ender tilbage

De bedste hilsner

 

Bestyrelsen – Sagalauget