Kontingent 2020..

Kontingent 200kr

beløbet indsættes i Nordea
reg.nr 2255 konto 8979 360 844
med oplysning om navn.

Husk at, man kun har stemmeret til Laugsforsamlingen tirsdag d. 21. januar 2020 ved rettidig indbetaling.

Betaling via netbank senest dagen før Laugsforsamlingen eller kontant på laugsforsamlingen.

På laugsbestyrelsens vegne

Jens Peter Pihl
Kasserer