Deltag med SAGA på sensommertur til Viken i Sverige

image005SAGA Lauget inviterer til sensommertur til Viken i Sverige – Lørdag den 26. september kl. 9.00

Turen er tænkt som en hyggelig madpakketur, hvor vi håber på godt vejr og mange laugsmedlemmers deltagelse. Nicolai Sneums lods er selvfølgelig med som følgebåd til SAGA og her kan der være en del passagerer ombord, og så undersøger vi hermed om der er nogle af laugsmedlemmerne der også kan lægge båd til og i givet fald, hvor mange de kan tage med.

Er du/i interesseret i at deltage så send gerne mail til sagalauget@gmail.com med følgende oplysninger:

  • Vil gerne deltage og oplysning om hvor mange I deltager. Turen kan jo bruges til at invitere potentielle nye laugsmedlemmer med som du/I kender.
  • Vil du være med som gast ombord på SAGA?
  • Har du en båd som kan deltage i arrangementet, og i givet fald, hvor mange vil der kunne være plads til foruden dig/jer selv?

SAGA130-22Turen har vi sat til at skulle koste kr. 50,- pr. deltager til dækning af bådenes brændstof. Som udgangspunkt er det madpakker med hjemmefra, Vi sørger for drikkelse til høkerpriser til turen og frokosten. Entré til museet er gratis, de har en indsamlingsbøsse hvori man selv kan lægge sin entré. Tjek selv museet på hjemmesiden www.vikensbyaforening.se, De har lukket for sæsonen men åbner særskilt for os.

Tilmelding senest søndag den 22. september – herefter går vi i gang med logistikken og vender tilbage til de tilmeldte.

Turen gennemføres selvfølgelig kun hvis vejret tillader det, og i så fald det ikke gør, vender vi tilbage i så god tid vi kan til de tilmeldte.

De bedste hilsner
På Sagalaugets vegne

Bestyrelsen