Ny fra SAGA - januar 2022

Kære Laugsmedlem  –  SAGA har det godt. Hun har været i vandet hele sommeren og er i november kommet på land igen på sin vante plads foran Havneforeningen.

I sommers fik hun en ny lænse pumpe og er blevet tilset af sine faste oppassere – Bent og Inge Jørgensen, Nikolaj Sneum og Torben Ibsen  – sidst nævnte er bestyrelsens ansvarlige for SAGA.

Det blev ikke til nogen længere sejlture i det forgangne sommerhalvår. Der skal kvalificeret mandskab til at sejle hende, og siden Steen Nilsson og Ted Aagaard afgik ved døden, er der ganske få tilbage, der kan sejle hende. Det må vi se at få rettet op på i fremtiden.

Har Du forstand på eller ønsker Du at lære at sejle hende, så giv os et praj i bestyrelsen !

SAGA Museum – et museumsskur – et bulhus eller måske bare et halvtag til SAGA  –  sådan har ønskerne været siden Laugets start i 2013.

Siden 2019 har bestyrelsen arbejdet for et SAGA Museum og fået en byggetilladelse til det. En licitation i maj i år satte da også en pris på denne bygning på ca. 3.4 mio. kr.*) + moms.

Hertil kommer den daglige drift og indhold  i museet – hvilket vil kræve en større medlemsskare end vi har på nuværende tidpunkt.
Med baggrund heri vil en fondansøgning være en tvivlsom affære for nuværende !
SAGA Museumsprojektet er derfor nu sat på ”hold” ! Byggetilladelsen fastholdes mht. byggefeltet på havnen.

SAGA Museums projektet har således udfordret bestyrelsen i det forgangne år og måske også medlemsskaren. Flere har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet helt eller delvist, herunder vor formand siden starten af vort bådelaug, Harry Duus, der har ønsket at stoppe p.g.a. private årsager  –  så derfor tæller bestyrelsen i øjeblikket kun tre aktive medlemmer.

Med baggrund i ovenstående har den tilbageværende bestyrelse valgt at kigge på tidligere oplæg til et hus til SAGA, som ikke er for stort, for ambitiøst og for dyrt.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at fremlægge et nyt oplæg for SAGAs Hus til vores kommende Laugsforsamling tirsdag d. 25. januar 2022 i Havneforeningen.

Har Du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde, hører vi gerne fra Dig !

Der er i november 2021 indgået et tættere samarbejde med Hornbækegnen Historiske Forening og Arkiv, herunder om en fast bestyrelsespost.

Husk at Dit medlemskab er med til at vedligeholde SAGA – hun er en ældre dame på snart 138 år, som til stadighed kræver kærlig pleje og opmærksomhed. Dette har hun fået siden 2013 i Bådelauget SAGA Hornbæk og det skal hun fortsat have i mange år fremover !

Støt derfor stadig op om Bådelauget SAGA

ved at forlænge Dit medlemskab for det kommende år !

(Kontingentopkrævning udsendes i februar 2022 !)

Tak!

Michael Fritzen, Per Andersen og Jens Peter Pihl

*) Prisen på ca. 3,4 mio. er for en opvarmet, fuldt isoleret, ventileret bygning med højt niveau vedr. tekniske installationer, tyveri overvågning, sanitære forhold med deraf afledte tilslutningsbidrag til  kloak, vand og fjernvarme (tilslutningsafgifter alene: små kr 100tkr.). Materialevalget er flot og højt, et valg som der kan renonceres på med  en uopvarmet ”carport løsning”.