Nyheder november 2021 –

Nyheder november 2021 -

Bestyrelsen har i november 2021 bestemt sig for at gentænke SAGAs museumskur på havnen, da den finder SAGA Muset fra april-21 for stort, for ambitiøst og for dyrt. Der er også i november 2021 indgået et tættere samarbejde med Hornbækegnen Historisk Forening og Arkiv, herunder om en

Læs mere

SAGA Museet på Hornbæk Havn – april 2021

SAGA Museet på Hornbæk Havn – april 2021

SAGA Museet – Hornbæks lokale museum. SAGA Lauget blev stiftet i januar 2013. Det lykkedes at få den gamle sildebåd SAGA hjem til Hornbæk efter 84 år i fremmed havn. SAGA formodes bygget i 1884 på et lille bådeværft, som lå på Ndr. Strandvej 325 i Hornbæk.

Læs mere

Laugsforsamlingen januar 2021 – udsat p.g.a. Covid 19

Laugsforsamlingen januar 2021 - udsat p.g.a. Covid 19

  Kære Laugsmedlemmer Bestyrelsen i Sagalauget ønsker alle medlemmer et rigtigt godt nytår. Sagalauget har i det forgangne år med stor sorg måtte sige farvel til to af laugets aktive og trofaste medlemmer. Vores bestyrelsesmedlem og sekretær i Sagalauget, Steen Nilsson, der med sin store indsats og

Læs mere

Endelig og ”Det er ganske vist” nyt-okt-20

Endelig og ”Det er ganske vist” nyt-okt-20

Så kom der byggetilladelse til opførelsen af Saga Museet på Hornbæk Havn. Efter den første principielle tilladelse fra Helsingør Kommune i maj 2015 modtog vi byggetilladelsen i sidste uge. Den lange vej frem til nu, skyldes hovedsageligt, at forudsætningen for byggesagsarbejdet var en dispensation for kystbeskyttelseslinjen som

Læs mere

SAGA’s vinterhi og museum -marts 2020 nyt:

SAGA's vinterhi og museum -marts 2020 nyt:

Hvad sker der lige nu på havnen  – udover at man flyttet sand ? I går torsdag d. 5 marts, så man en større boremaskine lige vest for havnen. Borer de efter olie  – nej gas  – man er i gang med at tage jord-og bundprøver i

Læs mere

Laugsforsamling 2020 – mødereferat

Laugsforsamling 2020  -  mødereferat

Referat af Laugsforsamling i SAGA-lauget den 21. januar 2020. Generalforsamlingen blev holdt i Havneforeningen. Ref. Steen Nilsson. Formanden bød velkommen til de 14 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse. Dagsorden: Valg af dirigent. Jørgen Haagen blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

Nyt om museumsbygning /bådehus for SAGA 2020…

Nyt om museumsbygning /bådehus for SAGA 2020...

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer

Læs mere

Kontingent 2020..

Kontingent 2020..

Kontingent 200kr beløbet indsættes i Nordea reg.nr 2255 konto 8979 360 844 med oplysning om navn. Husk at, man kun har stemmeret til Laugsforsamlingen tirsdag d. 21. januar 2020 ved rettidig indbetaling. Betaling via netbank senest dagen før Laugsforsamlingen eller kontant på laugsforsamlingen. På laugsbestyrelsens vegne Jens

Læs mere

Den ordinære Laugsforsamling 2020 afholdes….

Den ordinære Laugsforsamling 2020 afholdes....

tirsdag d. 21 januar kl 19.00 i Havneforeningen på Hornbæk Havn. Der Indkaldes herned til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Hornbæk Havneforening Dagsorden: a:  Valg af dirigent b: Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden c:  Fremlæggelse af regnskab v/ kasseren d:  Fastsættelse

Læs mere