Endelig og ”Det er ganske vist” nyt-okt-20

Endelig og ”Det er ganske vist” nyt-okt-20

Så kom der byggetilladelse til opførelsen af Saga Museet på Hornbæk Havn. Efter den første principielle tilladelse fra Helsingør Kommune i maj 2015 modtog vi byggetilladelsen i sidste uge. Den lange vej frem til nu, skyldes hovedsageligt, at forudsætningen for byggesagsarbejdet var en dispensation for kystbeskyttelseslinjen som

Læs mere

SAGA’s vinterhi og museum -marts 2020 nyt:

SAGA's vinterhi og museum -marts 2020 nyt:

Hvad sker der lige nu på havnen  – udover at man flyttet sand ? I går torsdag d. 5 marts, så man en større boremaskine lige vest for havnen. Borer de efter olie  – nej gas  – man er i gang med at tage jord-og bundprøver i

Læs mere

Laugsforsamling 2020 – mødereferat

Laugsforsamling 2020  -  mødereferat

Referat af Laugsforsamling i SAGA-lauget den 21. januar 2020. Generalforsamlingen blev holdt i Havneforeningen. Ref. Steen Nilsson. Formanden bød velkommen til de 14 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse. Dagsorden: Valg af dirigent. Jørgen Haagen blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

Nyt om museumsbygning /bådehus for SAGA 2020…

Nyt om museumsbygning /bådehus for SAGA 2020...

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer

Læs mere

Kontingent 2020..

Kontingent 2020..

Kontingent 200kr beløbet indsættes i Nordea reg.nr 2255 konto 8979 360 844 med oplysning om navn. Husk at, man kun har stemmeret til Laugsforsamlingen tirsdag d. 21. januar 2020 ved rettidig indbetaling. Betaling via netbank senest dagen før Laugsforsamlingen eller kontant på laugsforsamlingen. På laugsbestyrelsens vegne Jens

Læs mere

Den ordinære Laugsforsamling 2020 afholdes….

Den ordinære Laugsforsamling 2020 afholdes....

tirsdag d. 21 januar kl 19.00 i Havneforeningen på Hornbæk Havn. Der Indkaldes herned til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Hornbæk Havneforening Dagsorden: a:  Valg af dirigent b: Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden c:  Fremlæggelse af regnskab v/ kasseren d:  Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2019

Nyhedsbrev juni 2019

Kære Saga laugsmedlemmer Det forlyder at Sagalauget er i opløsning. Det har intet på sig. Hvor rygtet stammer fra skal være usagt. Der er dog sket udskiftning i bestyrelsen. På generalforsamlingen i januar, blev det efter forslag fra bestyrelsen besluttet at udvide bestyrelsen med baggrund i at

Læs mere

SAGAs 134 års fødselsdagsfest blev en stor succes!

SAGAs 134 års fødselsdagsfest blev en stor succes!

. Det siges, at har man opført sig pænt i det forløbne år, så skinner solen på ens fødselsdag, så SAGAs opførsel må siges at have sprunget alle normer. I weekenden 7-8. juli afholdt Sagalauget hendes 134 års fødselsdag med salg af anretninger af Majestefilet og nyrøgede rejer

Læs mere

Hornbæks SAGA fylder 134 år

Hornbæks SAGA fylder 134 år

Hornbæks museumsskib SAGA fylder 134 år, og når man når der op i den alder skal fødselsdagen selvfølgelig fejres hvert år. Her i år afholder Sagalauget fødselsdagen Lørdag/Søndag 7. og 8. juli, hvor der serveres noget godt fra havet, såvel røget som marineret med tilbehør fra kl

Læs mere