Nyhedsbrev juni 2019

Kære Saga laugsmedlemmer

Det forlyder at Sagalauget er i opløsning. Det har intet på sig. Hvor rygtet stammer fra skal være usagt.

Der er dog sket udskiftning i bestyrelsen.

På generalforsamlingen i januar, blev det efter forslag fra bestyrelsen besluttet at udvide bestyrelsen med baggrund i at få en tovholder i forbindelse med indhentning af historisk materiale og indretning af museet, og her foreslog bestyrelsen Jens Peter Pihl som blev valgt. Jens Peter har også påtaget sig kassererjobbet. Velkommen til Jens Peter.

Nicolai Sneum er gået ud af bestyrelsen og suppleant Torben Ibsen er herefter indtrådt. Velkommen til Torben.

Bestyrelsen har arbejdet meget med museets ydre udseende med input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og nåede frem til et resultat som blev fremlagt på et møde med kommunen. De kunne ikke helt acceptere det endelige resultat bl.a. af hensyn til de omkringliggende bygninger, og i fællesskab blev tegningerne rettet til, og er endt i det resultat som er vedhæftet denne mail.

Resultatet og kommunens kommentarer/indblanding var imidlertid ikke noget Jeanette Krolmark var enig i, og som hun selv siger, ”jeg kan ikke acceptere Helsingør Kommunes indblanding i udseendet af den kommende museumsbygning” så hun har valgt helt at melde sig ud af lauget. Jeanette ønsker et museum der i stil og udseende fremstår i gammel byggestil. Kommunen kræver en byggestil som passer ind i Havnens miljø og eksisterende bygninger.

Den øvrige bestyrelse arbejder videre ud fra de nye tegninger, idet den ikke mener ændringerne som afgørende for et funktionelt museum men også fordi, at der har været myndighedskampe nok i de forløbne 7 år vi har være i gang med museumsprojektet. I bestyrelsen beklager vi meget Jeanettes beslutning, hun har været en super kasserer og ankermand for flere af laugets projekter, heriblandt SAGA´s årlige fødselsdag, som vi desværre i år ser os nødsaget til at aflyse. Tak Jeanette for mange års godt samarbejde og kammeratskab.

Status lige nu er, at der skal laves ingeniørberegninger på byggeriet og herefter skal hele byggeprojektet skal ud i licitation.

I forbindelse med det tillæg til lokalplanen som skal til for at byggeriet kan gå i gang var Jørgen Haagen, fra Fonden Hornbæk Havn og undertegnede til møde på Rådhuset den 13. juni med områdeleder Dennis Larsen fra Helsingør Kommune idet, der var forlydende om, at kommunen gerne ville udsætte museumsbyggeriet og have museumsbygningen med i den samlede plan for havnens kommende renovering og udbygning. Da Sagas dispensation fra Kystdirektoratet udløber i februar 2020 er det vigtigt at byggeriet af Sagamuseet går i gang inden, og vi kan derfor ikke vente på at et samlet havneprojekt bliver godkendt da det har længere udsigter end til februar 2020. Så resultatet blev, at kommunen udarbejder et tillæg til lokalplanen for Hornbæk Havn med placering af museumsbygningen og en dato for borgermøde, så vi kan komme i gang med byggeriet inden feb. 2020.

Vi er trods alt nået langt: Skoven, Naturstyrelsen, Kystdirektorat –og Helsingør Kommune og det har været en lang og sej rejse for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkes. Når tillægget til lokalplanen er udarbejdet og borgermødet afholdt skal vi i gang med at søge fondsmidler og sponsorater / donationer.

Som nævnt på Sagas hjemmeside, skal bygningen om vinteren fungere som vinterhi for Saga og om sommeren når hun ligger i havnen vil der på området hvor hun har stået være mulighed for særudstillinger af forskellig karakter.

Saga af Hornbæk har det godt. Hun bliver passet og plejet men sejladserne har ligget lidt stille i år, på grund af sygdom og travlhed hos den faste besætning. Vi mangler stadig at få rigget Saga, men planen er at vi snart skal i gang med at sejle igen. Vi kunne godt bruge en større besætning. Steen Nilsson er tovholder på det der sker omkring vedligeholdelse og sejlads, så har du tid og lyst til at være med på en sejlads eller give en hånd med, så kontakt Steen på 4159 5048.

Rigtig god sommer

På bestyrelsens vegne

Harry Duus