Nyt om museumsbygning /bådehus for SAGA 2020...

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer har her inden årsskiftet tilsendt Helsingør Kommune et byggeandragende som vi forventer at få tilbagemelding på her i starten af 2020.
Når byggetilladelsen foreligger kan vi i Sagalauget, ud fra de endelige tegninger, indhente tilbud på de enkelte entrepriser i byggeriet og derudfra få lavet et samlet budget til brug for fondsansøgninger.
De endelige tegninger som er sendt til Helsingør Kommune vedr. byggeandragende / tilladelse kan ses her på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber at mange medlemmer møder op på Laugsforsamlingen i Bådelauget SAGA den 21. januar kl. 19.00 i Hornbæk Havneforening både for at høre nærmere om SAGA Museet, men også for at inspirere og udveksle ideer til det kommende byggeri og museum.

I håb om at 2020 bliver året hvor, om ikke et nøglefærdigt museum, så et byggeri der er i fuld gang, ønsker SAGA laugets bestyrelse alle medlemmerne et godt nytår og på gensyn tirsdag den 21. januar kl. 19.00

Se gældende tegninger og beskrivelse over byggeprojektet jan-2020 her…..