bådelauget-saga-hornbæk SAGA er Hornbæks nye museumsskib som, hvis alt går efter laugets visioner og planer, får sit eget museum tæt på Hornbæk Havn. I selve museet hvor SAGA skal stå om vinteren, skal historien om fiskerlejet Hornbæk, Hornbæk Havn, fiskerne og deres liv fortælles med sildebåden SAGA som centrum. Bygningen af museet forventes påbegyndt indenfor nærmeste fremtid.

SAGA repræsenterer det gamle Hornbæk. Det, som man har tendens til at glemme, siger arkivar i Hornbækegnens Historiske Forening, Lone Kuhlmann, det var her fiskerne levede og hvor de havde nem adgang til havet.

Med SAGA og museet, håber vi at gøre Hornbæk mere synlig. Især at formidle historien om det gamle Hornbæk med havn og fiskerleje.

SAGA-Museet  ( status juni-19)

Bestyrelsen har arbejdet meget med museets ydre udseende med input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og nåede frem til et resultat som blev fremlagt på et møde med kommunen i maj 2019. De kunne ikke helt acceptere det endelige resultat bl.a. af hensyn til de omkringliggende bygninger, og i fællesskab blev tegningerne rettet til, og er endt i det resultat som ses på tegningerne ved siden af. Klik på tegningen…

Status lige nu er, at der skal laves ingeniørberegninger på byggeriet og herefter skal hele byggeprojektet skal ud i licitation.

I forbindelse med det tillæg til lokalplanen, som skal til for at byggeriet kan gå i gang, var Jørgen Haagen, fra Fonden Hornbæk Havn og Saga Laugets formand Harry Duus til møde på Rådhuset den 13. juni 2019 med områdeleder Dennis Larsen fra Helsingør Kommune idet, der var forlydende om, at kommunen gerne ville udsætte museumsbyggeriet og have museumsbygningen med i den samlede plan for havnens kommende renovering og udbygning. Da Sagas dispensation fra Kystdirektoratet udløber i februar 2020 er det vigtigt at byggeriet af Sagamuseet går i gang inden, og vi kan derfor ikke vente på at et samlet havneprojekt bliver godkendt da det har længere udsigter end til februar 2020. Så resultatet blev, at kommunen udarbejder et tillæg til lokalplanen for Hornbæk Havn med placering af museumsbygningen og en dato for borgermøde, så vi kan komme i gang med byggeriet inden feb. 2020.

Vi er trods alt nået langt med Skoven, Naturstyrelsen, Kystdirektorat og Helsingør Kommune og det har været en lang og sej rejse for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkes. Når tillægget til lokalplanen er udarbejdet og borgermødet afholdt skal vi i gang med at søge fondsmidler og sponsorater / donationer.

Bygningen (museet) skal om vinteren fungere som vinterhi for Saga og om sommeren, når hun ligger i havnen, vil der på området hvor hun har stået være mulighed for særudstillinger af forskellig karakter.

Skitseforslag til Museumsskuret (Bulhuset) – Projekt maj 2019 – klik på tegning og se det større!