bådelauget-saga-hornbæk SAGA er Hornbæks nye museumsskib som, hvis alt går efter laugets visioner og planer, får sit eget museum tæt på Hornbæk Havn. I selve museet hvor SAGA skal stå om vinteren, skal historien om fiskerlejet Hornbæk, Hornbæk Havn, fiskerne og deres liv fortælles med sildebåden SAGA som centrum. Bygningen af museet forventes påbegyndt indenfor nærmeste fremtid.

SAGA repræsenterer det gamle Hornbæk. Det, som man har tendens til at glemme, siger arkivar i Hornbækegnens Historiske Forening, Lone Kuhlmann, det var her fiskerne levede og hvor de havde nem adgang til havet.

Med SAGA og museet, håber vi at gøre Hornbæk mere synlig. Især at formidle historien om det gamle Hornbæk med havn og fiskerleje.

Bygningen (museet) skal om vinteren fungere som vinterhi for Saga og om sommeren, når hun ligger i havnen, vil der på området hvor hun har stået være mulighed for særudstillinger af forskellig karakter.

SAGA-Museet  ( status oktober 2020:)

Endelig og ”Det er ganske vist”

Så kom der byggetilladelse til opførelsen af Saga Museet på Hornbæk Havn.

Efter den første principielle tilladelse fra Helsingør Kommune i maj 2015 modtog vi byggetilladelsen i sidste uge. Den lange vej frem til nu, skyldes hovedsageligt, at forudsætningen for byggesagsarbejdet var en dispensation for kystbeskyttelseslinjen som skulle indhentes i Naturstyrelsen. Umiddelbart efter vores ansøgning om dispensation, besluttede regeringen i 2015 at flytte den afdeling i Naturstyrelsen som tog sig af de danske kyster til Kystdirektoratet i Lemvig, vores ansøgning røg i en flyttekasse og først i februar 2017 modtog vi Kystdirektoratets dispensation om opførelse af museet indenfor kystbeskyttelseslinjen.

Vi har så efterfølgende haft en rigtig god dialog med Helsingør Kommune om museets udseende m.m. hvor medarbejderne fra Center for By, Land og Vand har været gode medspillere i projektet.

Nu foreligger så endnu en spændende etape, hvor det ikke mindst handler om få sendt projektet i licitation, få lagt et byggebudget samt få søgt efter økonomi i fonde til byggeriet.

Tidligere..

Bestyrelsen har tidligere arbejdet meget med museets ydre udseende med input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og nåede frem til et resultat som blev fremlagt på et møde med kommunen i maj 2019. De kunne ikke helt acceptere det endelige resultat bl.a. af hensyn til de omkringliggende bygninger, og i fællesskab blev tegningerne rettet til, og er endt i det resultat som ses på tegningerne ved siden af.

Vi er trods alt nået langt med Skoven, Naturstyrelsen, Kystdirektorat og Helsingør Kommune og det har været en lang og sej rejse for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkes.

Skitseforslag til Museumsskuret (Bulhuset) – Projekt maj 2019 – klik på tegning og se det større!