Bestyrelsen består efteråret 2021 som følger:

Jens Peter Pihl

Fungerende formand, Sekretær og Kasserer

Født og opvokset i Hornbæk. Har arbejdet i DR som TV-tekniker, og har været medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse fra 1979 til 2004. Hans interesse er Hornbæks historie og han har skrevet/redigeret flere bøger/hjemmesider om byens gamle foreninger.

E-mail: jenspeter@pihl-hornbaek.dk
Telefon: 60 67 29 95

 

Torben Ibsen

Ansvarlig for SAGA

Torben er født og opvokset i Hornbæk. Han er uddannet VVS’er og har sin gang på havnen i Havneforeningen og som tidligere medlem Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail: torbenims@gmail.com
Telefon: 31 54 10 80

Michael Fritzen

Bestyrelsesmedlem

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet skibsingeniør og bådebygger samt mangeårigt medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail: fritzen-consult@post.tele.dk
Telefon: 20 49 02 68

Per Steen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Per Steen Andersen har boet i Hornbæk i 33 år. Er Cand. Polyt., civilingeniør og partner og teknisk direktør i Rådgivende ingeniørfirma Aksel V.  Jensen, Hillerød. Har stor interesse i tilvejebringelsen af Sagas nye museums ophold. Er medlem i Hornbæk Vinter bade Laug og Hornbæk både klub og er en flittig bruger af vor skønne strand og skovområdet ved kysten.

E-mail: psa@avj.dk
Telefon: ‭20 32 19 56‬

Peter Bonne Rasmussen

Revisor

Født og opvokset i Hornbæk. Er igen bosat Hornbæk efter nogle år i København. Arbejder til daglig som intern revisor i Fiskeristyrelsen.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Jørgen Haagen Nielsen

Revisorsuppleant

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet revisor og mangeårig Bestyrelsesformand for Fonden Hornbæk Havn.

E-mail: sagalauget@gmail.com