Bestyrelsen 2022 :

Jens Peter Pihl

Formand

Født og opvokset i Hornbæk. Har arbejdet i DR som TV-tekniker, og har været medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse fra 1979 til 2004. Hans interesse er Hornbæks historie og han har skrevet/redigeret flere bøger/hjemmesider om byens gamle foreninger.

E-mail: jenspeter@pihl-hornbaek.dk
Telefon: 60 67 29 95

 

Michael Sørensen

Bestyrelsesmedlem, sekretær

Født og opvokset i Hornbæk. I mange år arbejdet som journalist og kommentator. Hornbæk IF har spillet en stor rolle i tilværelsen, og således er Michael næstformand i Hornbæk IF. Havnen (medlem i Havneforeningen) og Hornbæks historie har også hans store interesse og som medlem i Lokalt Samvirke ligger Hornbæks fremtid meget på sinde.

E-mail: msorensen.dk@gmail.com
Telefon: 22 94 07 31‬

Michael Fritzen

Bestyrelsesmedlem

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet skibsingeniør og bådebygger samt mangeårigt medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail: fritzen-consult@post.tele.dk
Telefon: 20 49 02 68

Per Steen Andersen

Bestyrelsesmedlem og kasserer

Per Steen Andersen har boet i Hornbæk i 33 år. Er Cand. Polyt., civilingeniør og partner og teknisk direktør i Rådgivende ingeniørfirma Aksel V.  Jensen, Hillerød. Har stor interesse i tilvejebringelsen af Sagas nye museums ophold. Er medlem i Hornbæk Vinter bade Laug og Hornbæk både klub og er en flittig bruger af vor skønne strand og skovområdet ved kysten.

E-mail: psa@avj.dk
Telefon: ‭20 32 19 56‬

Jens Peter Ellekilde Bonde

Bestyrelsessuppleant

Opvokset i Hornbæk og har aner i lejet langt tilbage indenfor fiskeri, søfart og hoteldrift. Efter en del års arbejde i Jylland vendt tilbage til barndomshjemmet i 2008. Er optaget af stedets miljø, natur og historie og støtter varmt alle gode initiativer til fremme af en bæredygtig udvikling med respekt for sammenhængen – som arbejdet omkring SAGA er et fornemt eksempel på.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Peter Bonne Rasmussen

Revisor

Født og opvokset i Hornbæk. Er igen bosat Hornbæk efter nogle år i København. Arbejder til daglig som intern revisor i Fiskeristyrelsen.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Jørgen Haagen Nielsen

Revisorsuppleant

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet revisor og mangeårig Bestyrelsesformand for Fonden Hornbæk Havn.

E-mail: sagalauget@gmail.com