Bestyrelsen 2024 :

Jens Peter Pihl

Formand

Født og opvokset i Hornbæk. Har arbejdet i DR som TV-tekniker, og har været medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse fra 1979 til 2004. Hans interesse er Hornbæks historie og han har skrevet/redigeret flere bøger/hjemmesider om byens gamle foreninger.

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon: 60 67 29 95

Jens Peter Ellekilde Bonde

Kasserer

Opvokset i Hornbæk og har aner i lejet langt tilbage indenfor fiskeri, søfart og hoteldrift. Efter en del års arbejde i Jylland vendt tilbage til barndomshjemmet i 2008. Er optaget af stedets miljø, natur og historie og støtter varmt alle gode initiativer til fremme af en bæredygtig udvikling med respekt for sammenhængen – som arbejdet omkring SAGA er et fornemt eksempel på.

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon: 3043 2083

 

Michael Sørensen

Sekretær

Født og opvokset i Hornbæk. I mange år arbejdet som journalist og kommentator. Hornbæk IF har spillet en stor rolle i tilværelsen, og således er Michael næstformand i Hornbæk IF. Havnen (medlem i Havneforeningen) og Hornbæks historie har også hans store interesse og som medlem i Lokalt Samvirke ligger Hornbæks fremtid meget på sinde.

E-mail:sagalauget@gmail.com
Telefon: 22 94 07 31‬

Michael Fritzen

Bestyrelsesmedlem

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet skibsingeniør og bådebygger samt mangeårigt medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon: 20 49 02 68

Per Steen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Per Steen Andersen har boet i Hornbæk i 33 år. Er Cand. Polyt., civilingeniør og partner og teknisk direktør i Rådgivende ingeniørfirma Aksel V.  Jensen, Hillerød. Har stor interesse i tilvejebringelsen af Sagas nye museums ophold. Er medlem i Hornbæk Vinter bade Laug og Hornbæk både klub og er en flittig bruger af vor skønne strand og skovområdet ved kysten.

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon: ‭20 32 19 56‬

   Foto kommer !

Henrik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Beskrivelse kommer….

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon:

Steffen Schultz

Bestyrelsessuppleant

Steffen Schultz har boet i Hornbæk siden 1996. Er udannet skibsfører og har sejlet for Ø.K., Svitzer, Søværnet og undervist på skoleskibet ”Georg Stage” og skoleskibet ”Danmark”. Han har de seneste år været selvstændig bjergningsinspektør for diverse rederier og forsikringsselskaber. Han har altid haft stor interesse for søfart og historie.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Steen Schock

Bestyrelsessuppleant
Steen Schock er kommer i Hornbæk siden 1965, idet hans far havde en motorbåd i havnen. Han har boet i Hornbæk siden 2020 og sætter stor pris på områdets historie og smukke natur.
Han har stor interesse for både og sejlads, har taget duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og er kajakinstruktør. Han er uddannet som Akademiingeniør og har arbejdet med IT projekter som IT-chef, konsulent og Project Director.

Peter Bonne Rasmussen

Revisor

Født og opvokset i Hornbæk. Er igen bosat Hornbæk efter nogle år i København. Arbejder til daglig som intern revisor i Fiskeristyrelsen.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Jørgen Haagen Nielsen

Revisorsuppleant

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet revisor og mangeårig Bestyrelsesformand for Fonden Hornbæk Havn.

E-mail: sagalauget@gmail.com