Harry Duus

Formand

Harry Duus er oprindelig uddannet typograf, og startede for 20 år siden mediefirmaet Duus & Kompagni. Han har boet 15 år i Hornbæk og har med baggrund i sin interesse for Hornbæks historie bl.a. skrevet bogen ”Skurbyen på Hornbæk Havn”.

E-mail: duus@duuskompagni.dk
Telefon: 22 27 51 61

Jeanette Krolmark

Kasserer

Jeanette Krolmark arbejder til daglig med økonomi og regnskab. Har fra barnsben haft sin daglige gang på Hornbæk Havn, idet forældrene havde Hornbæk Bådebyggeri og Hornbæk Skibsproviant. Har sammen med Nicolai Sneum med flere, været med til at opstarte Saga Projektet.

E-mail: sagalauget@gmail.com
Telefon: 23 26 56 59

Steen Nilsson

Sekretær

Steen er til dagligt chefkonsulent. Han har haft sin gang på havnen de sidste ca. 40 år. Var som helt ung medhjælper hos Poul Munk i Fiskehuset på havnen. Her fik han smag for fristidsfiskeriet, som han stadig driver, når tiden tillader det. Fisker med sin damjolle “Neptun”, som han købte med sin far i 1974. Båden er bygget af Ole “båd” efter samme princip som SAGA – en klinkbygget træjolle.

E-mail: steen.nilsson@hotmail.com
Telefon: 41 59 50 48

Torben Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Torben er født og opvokset i Hornbæk. Han er uddannet VVS’er og har sin gang på havnen i Havneforeningen og som tidligere medlem Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail:
Telefon:

Michael Fritzen

Bestyrelsesmedlem

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet skibsingeniør og bådebygger samt mangeårigt medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

E-mail: fritzen-consult@post.tele.dk
Telefon: 20 49 02 68

Jens Peter Pihl

Bestyrelsesmedlem

Født og opvokset i Hornbæk. Har arbejdet i DR som TV-tekniker, og har været medlem af Fonden Hornbæk Havns bestyrelse fra 1979 til 2004

E-mail: jenspeter@pihl-hornbaek.dk
Telefon: 60 67 29 95

Peter Bonne Rasmussen

Revisor

Født og opvokset i Hornbæk. Er igen bosat Hornbæk efter nogle år i København. Arbejder til daglig som intern revisor i Fiskeristyrelsen.

E-mail: sagalauget@gmail.com

Jørgen Haagen Nielsen

Revisorsuppleant

Født og opvokset i Hornbæk. Uddannet revisor og mangeårig Bestyrelsesformand for Fonden Hornbæk Havn.

E-mail: sagalauget@gmail.com