Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

( Varslet Laugsforsamling d. 25. januar 2022 blev udsat til 5. april p.g.a. corona!)

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Laugsbestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent 2022.

Valg af bestyrelse
På valg: Michael Fritzen og 4 er ikke besatte – MF modtager genvalg.

Valg af 2 suppleanter – begge er ikke besatte.

Valg af 2 revisorer
På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen v/

Michael Fritzen, Per Andersen og Jens Peter Pihl

Læs Referat fra Laugsmødet her……