Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Laugsbestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent 2023. 1)
  5. Valg til bestyrelse

På valg: Jens Peter Pihl og Michael Sørensen. 3 pladser er ikke besatte – JPP og MS modtager genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter – en er ikke besatte.

På valg: Jens Peter Ellekilde Bonde – modtager genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer

På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

  1. Indkomne forslag 2)

6. Eventuelt.

1)  Kun medlemmer, der har betalt kontingent for året 2022, har stemmeret til Laugsforsamlingen !

2)  I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt !

Bestyrelsen v/  Michael Fritzen, Per Andersen, Michael Sørensen og Jens Peter Pihl

Læs referat fra Laugsmødet 2023 her….  

ReferatLaugsforsamling2023-godk

 

 

Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

( Varslet Laugsforsamling d. 25. januar 2022 blev udsat til 5. april p.g.a. corona!)

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Laugsbestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent 2022.

Valg af bestyrelse
På valg: Michael Fritzen og 4 er ikke besatte – MF modtager genvalg.

Valg af 2 suppleanter – begge er ikke besatte.

Valg af 2 revisorer
På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen v/

Michael Fritzen, Per Andersen og Jens Peter Pihl

Læs Referat fra Laugsmødet her……