Læs referat fra Laugsmødet 2024 her…. 

Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA 2024

tirsdag den 23. januar 2024 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Laugsbestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent 2024. 1)

Bestyrelsens forslag uændret 200kr/år – 300kr/år par på samme adresse.

 1. Valg til bestyrelse

På valg: Per Steen Andersen, Jens Peter Ellekilde Bonde og Michael Fritzen. 2 pladser er ikke besatte – PSA, JPEB og MF modtager genvalg.

Bestyrelsens forslag til et 6. medlem Henrik Nielsen

 1. Valg af 2 suppleanter – en er ikke besat.

På valg: Steffen Schultz – modtager genvalg.

 1. Valg af 2 revisorer

På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

 1. Indkomne forslag 2)
 2. Eventuelt.

 

1)  Kun medlemmer, der har betalt kontingent for året 2023, har stemmeret til Laugsforsamlingen !

2)  I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på Laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før Laugsforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer se bagsiden

 

Vel mødt !

Bestyrelsen v/ Michael Fritzen, Per Steen Andersen, Michael Sørensen, Jens Peter Ellekilde Bonde og Jens Peter Pihl

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Se eksisterende vedtægter på SAGAs hjemmeside: http://sagalauget.dk/vedtaegter/

 1. ……. Endvidere at etablere og vedligeholde et museum som formidler båden SAGA´s og Hornbæk Havns historie.

Nyt:  Endvidere at etablere og vedligeholde et Vinterly til SAGAs opbevaring, samt at formidle båden SAGAs og Hornbæk Havns historie

 1. Bådelauget ledes af en bestyrelse på 7 personer

NYT: bestyrelse på 5 – 7 personer

 1. 7. ……Tegningsberettiget i forhold til bank er formand og kasserer.

Nyt:Udgår”

 1. Den årlige laugsforsamling afholdes inden udgangen af januar med følgende dagsorden:

NYT:
a. Valg af dirigent

 1. Beretning ved formanden
 2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 3. Indkomne forslag
  e. Fastsættelse af kontingent
  f. Valg af bestyrelse
  g. Valg af 2 suppleanter
  h. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 4. Eventuelt

2023:

Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Laugsbestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent 2023. 1)
 5. Valg til bestyrelse

På valg: Jens Peter Pihl og Michael Sørensen. 3 pladser er ikke besatte – JPP og MS modtager genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter – en er ikke besatte.

På valg: Jens Peter Ellekilde Bonde – modtager genvalg.

 1. Valg af 2 revisorer

På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

 1. Indkomne forslag 2)

6. Eventuelt.

1)  Kun medlemmer, der har betalt kontingent for året 2022, har stemmeret til Laugsforsamlingen !

2)  I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt !

Bestyrelsen v/  Michael Fritzen, Per Andersen, Michael Sørensen og Jens Peter Pihl

Læs referat fra Laugsmødet 2023 her….  

 

 

Indkaldelse til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00
i Hornbæk Havneforening.

( Varslet Laugsforsamling d. 25. januar 2022 blev udsat til 5. april p.g.a. corona!)

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Laugsbestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent 2022.

Valg af bestyrelse
På valg: Michael Fritzen og 4 er ikke besatte – MF modtager genvalg.

Valg af 2 suppleanter – begge er ikke besatte.

Valg af 2 revisorer
På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen v/

Michael Fritzen, Per Andersen og Jens Peter Pihl

Læs Referat fra Laugsmødet her……