SAGAs restaureringsprojekt i 2023 er kommet i stand via et rente- og afdragsfrit lån
fra Skibsbevaringsfonden.

Sponsor 2022:  

Har Du lyst til at blive sponsor for SAGA-Lauget – vi har brug for flere…

 

Følgende sponsorer var i 2013 med til istandsættelsen og hjemtagningen af SAGA:

Sagalauget Sponsorer Hornbæk