Saga Hornbæk
Sildebåden SAGA formodes bygget i Hornbæk 1884

Den er en ypperlig repræsentant for noget af det bedste der er skabt indenfor den store nordiske bådebygningstradition, med aner helt tilbage til vikingetiden. Bådtypen er i århundrede blevet bygget og anvendt på begge sider af sundet.

Fiskerne langs Øresund, fra Gilleleje og helt til Dragør, anvendte før motoriseringen, to størrelser både – sildebåden til fiskeri med næringer og de mindre sjottinger til det daligdags og kystnære fiskeri med kroge og ruser. Bådtypen blev i det forrige århundrede kaldt mellemjoller eller kragejoller af de offentlige myndigheder. Udover fiskeriet blev de også brugt som færgebåde ved Helsingør og ved Københavns red, som lodsbåde på hele kysten, til fragtsejllads og kadrejeri. Efter flådens ran i 1807 og i den efterfølgende krig med England til 1814 blev bådene brugt til kaperbåde, ligesom flåden fik armeret flere af bådene.

Både af SAGAs type, har før i tiden haft mange funktioner og var i sejlskibstiden et markant indslag på farvandene. Af maleren Eckersberg findes der næppe et marinemaleri med motiv fra Sundet, uden at der var en eller flere sprydriggede joller med som et vigtigt element i billedet.

Adskillige sjottinger er i vore dage stadig bevaret og genoprigget af privatpersoner, der har organiseret sig i Foreningen ”Til Sprydstagens Bevarelse”, men af de større sildebåde er SAGA i dag den allersidste der er tilbage i sin oprindelige form, alle andre af samme slags er slidt op, eller bygget om til ukendelighed.

Sildebåd med last i Hornbæk HavnTil trods for SAGAs snart 139 år, er den bevaret temmelig uforandret og i rimelig god stand, det er bl.a. fordi den er ualmindelig godt bygget og af gode materialer.

SAGA kom til Sletten i 1919, hvor den udelukkende blev anvendt til erhvervsfiskeri som garnbåd indtil sidste gang i 1982…

Efter at SAGA endte sit liv som fiskerbåd, blev Bådelauget SAGA stiftet og restaureringen af SAGA blev igangsat i samarbejde med Sletten 100 års jubilærumsfond., med henblik på at den skulle stå genoprigget og sejlklar med den oprindelige sprydrig til SAGAs 100 år i 1984. Interessen for båden forsvandt med tiden og båden lå nu hen.

I slutningen af 2012 fik Nicolai Sneum SAGA hjem igen til Hornbæk, og der er stiftet et SAGA Bådelaug, som har til hensigt at lave et mini museum på Hornbæk Havn, med Båden Saga og dens liv, og historien om Hornbæk Havns tilblivelse, da disse to ting hører uløselig sammen.

Sildebåd af SAGAs type Ordforklaringer:

Kadrejer:
Var en båd der blev brugt fra land til at bringe forbisejlende skibe, eller skibe på reden friske vare, som grøntsager og ferskvand, og som tog andre varer som betaling. ”Havets høkere og tuskhandlere” blev de kaldt. Smugleri i forbindelse med kadrejeri var ikke ualmindeligt.

Tonnage:
Er et skibsteknisk udtryk for vægt- og rumfangsenheder, som bliver anvendt som beregningsgrundlag for fartøjers lastekapacitet, vægt, skibstyper og klassifikation (klassifikationsselskab).

 

SAGAs dimensioner:

Længde:    23 fod
Bredde:        8 fod
Dybgang:  ca. 75 cm.
Sejl areal:   42,5 m2 (Storsejl, Topsejl, fok og klyver)

To gange er SAGA målt og tonnagen indhugget i bjælken (sejltoften).
Den formodentlig første er næsten slidt væk og ulæselig, medens den anden angiver 2,42 tons.


SAGA på land i Skurbyen


SAGA sejler – sommeren 2022